Tejine Promaje

Svaki dan nova promaja
Traćenje talenta

Traćenje talenta

Na fotografiji se nalazi japanska trešnja, koju je oslikala moja majka. Ne moram ni da dočaravam koliko ona divno slika, ali ona to uzima zdravo za gotovo. Još tvrdi da i nije baš dobra u tome. Čak je ponekad i nervira. A ljudi bez ili sa mnogo manje talenta od nje isplivavaju u prvi plan. Oni su vajni umetnici i slikari. I to nije izdvojen slučaj, često se dešava.

Mnogo ljudi sakriva i nipodaštava svoje talente, a oni koji su osrednji u nečemu, nameću se. Pokušavam da sebi objasnim taj fenomen i jedino mi je logično to da je stvar u samopouzdanju. Bilo ono prividno, lažno ili pak oni organsko, osnovano. Čovek sa manje samopouzdanja će se e uvek stavljati u kraj, neće se isticati, povlačiće se pred drugima, iako ti drugi, možda i nisu, a najčešće nisu, bolji. Bilo bi malo klišeirano da kažem da ti ljudi treba da rade na svom samopouzdanju, a nisam ni psiholog. Već mislim da te ljude treba podsetiti na biblijsku priču o talantima, gde gospodar koji kreće na put, daje svojim slugama novac, odnosno talante, da imaju dok se on ne vrati. Svakome je dao različitu svotu. Onaj kome je dao pet, on ih je umnožio, i ostali su tako, sem jednog, koji ga je zakopao. Kada se gospodar vratio, bio je veoma zadovoljan ovima koji su novac umnožili, dok je onog koji je novac zakopao, izgrdio i kaznio.

Ako talante poistovetimo sa talentima, možemo slobodno reći da su oni dar koji treba umnožavati, a ne sakrivati i zatrpavati, duboko u sebi. Jer tako sakriven samo će vas mučiti i razdirati, dok ne izađe na svetlost dana i pokaže se svetu. Imajte u vidu ovu priču, svi sakrivači talenata. 😊💚☘️

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.